وب کنفرانس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سامانه جامع مدیریت جلسات مجازی

به منظور برگزاری هرچه بهتر جلسات، لطفا به نکات مهم و ضروری زیر توجه فرمایید.

 

انتخاب اتاق

لیست اتاقهای گفتگو، درانتهای این متن قرار دارد و با انتخاب هر اتاق، می توانید وارد اتاق مورد نظر شوید.

نحوه ورود به اتاقهای گفتگو

پس از انتخاب اتاق مورد نظر، ابتدا رمز دریافتی از کارشناس جلسه را وارد نموده و سپس نام و نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نمایید تا وارد اتاق شوید.

توصیه های کلی:

– با توجه به محدودیت‌های موجود در برقراری ارتباط اینترنتی، لطفاً در بدو ورود به اتاق، صرفاً به صورت صوتی (با امکان صحبت ازطریق میکروفون) در جلسه شرکت کنید.

– در زمانی که به ارائه نظر نمی‌پردازید میکروفون را موقتاً قطع کنید تا صدای محیطِ شما به جلسه منتقل نشود.

– به منظور اخذ نوبت برای ارائه نظر، یک پیام خصوصی مبنی بر تمایل به اظهار نظر، به دبیر جلسه ارسال کنید.(با کلیک روی نامِ دبیر)

برای دسترسی آسان‌تر به اسنادی که در جلسه به اشتراک گذاشته می‌شود (شامل پیوست‌های دعوت‌نامه)، اسناد را روی دسکتاپِ لپ‌تاپ خود ذخیره و از طریق لب تاپ در جلسه شرکت نمایید. در غیر این صورت، نسخه کاغذی اسناد را در دسترس داشته باشید.

رأی‌دادن با ارسال یکی از گزینههای «موافق»، «مخالف» یا «ممتنع» به دبیر جلسه انجام می‌شود. خواهشمند است صرفاً افرادی که صاحب حق رأی هستند در رأی‌گیری مشارکت نمایند. درصورت عدم مشارکت در رأی‌گیری،  رأیِ «ممتنع» برای صاحب رأی منظور خواهد شد.

برای اطمینان از صحت برقراری ارتباط، کارشناس جلسه ، نیم‌ساعت پیش از آغاز جلسه، در اتاقِ گفتگو حضور خواهد داشت.

با سپاس از همکاری

لیست اتاقها: